Velkommen

ER FINN.NO RIKTIG STED Å LETE ETTER HUND – ELLER BØR DU BEGYNNE LETINGEN ANDRE STEDER ?

Mange som annonserer på Finn.no er svært seriøse, la det være sagt med en gang. Men det finnes dessverre mange eksempler på det motsatte. I verste fall er det snakk om rene ”valpefabrikker”. For en utenforstående er det litt vanskelig å skille ”klinten fra hveten”. Still gjerne spørsmål og krav til oppdrettere av den rasen du tenker på.

Vi ber deg spørre deg selv:

  1. Hva slags hund ønsker jeg og hva er mine/våre ambisjoner?

  2. Hva kan jeg/vi forvente eller eventuelt forlange av en oppdretter?

  3. Har denne oppdretteren en blogg/hjemmeside e.l. der de forteller om seg selv?

  4. Får vi en ID-merket hund med stamtavle fra Norsk Kennel Klub?

  5. Kan oppdretteren fremskaffe referanser?

  6. Har oppdretteren en langsiktig plan med sitt oppdrett?

  7. Hvilke krav setter oppdretteren til sine avlshunder og oppfyller disse Norsk Kennel Klub og raseklubbens anbefalinger? SE RASEKLUBB HER https://nsbk.no/

  8. Hvordan har valpene det før de leveres – blir de f.eks. sosialisert med andre hunder og mennesker og er de rene i pelsen eller føler du behov for å bade den når du kommer hjem?

  9. Hvordan følger oppdretter opp sine valpekjøpere?

Spørsmålsrekken kunne vært mye lenger, men dette er noe av det vi synes er viktigst at du/dere spør dere selv om. Vi avler på mentalt sunne og friske hunder, men siden naturen i høyeste grad er involvert kan heller ikke vi garantere mer enn at vi gjør vårt beste for å forvalte riesenschnauzer på best mulig måte. Vi har plikt til å opplyse deg om de helsemessige risikoer vår rase kan ha, men generelt kan vi si at riesenschnauzer sort og salt/pepper er friske hunder med få helseutfordringer.

Når du kjøper en valp hos oss inngår vi en kjøpekontrakt som er basert på gjensidig tillit og respekt. Vi benytter Norsk Kennel Klubs kontraktformular der du opplyses om kjøpsrettigheter, samt en tilleggskontrakt som vi har utarbeidet der vi presiserer ditt ansvar som eier av hunden. En muntlig og/eller skriftlig avtale er en bindende for begge parter. 

Se for øvrig advarsel på NYHETER/NEWS http://www.kennelriesenartic.com/nyheter/

Vårt ansvar overfor deg som valpekjøper og ny hundeeier starter den dagen du henter valpen din. Ring oss når du har behov for råd. Behøver du hjelp til å lære om pelsstell stiller vi opp, enten hjemme eller med kursing rundt om i landet.

Vi arrangerer «kenneltreff» hver sommer der vi trener med hund, har mye sosialT og utveksler erfaringer en liten uke. Ingen behøver å være redde for å komme med sin hund, da du/dere vil møte mennesker med alt fra 0 – 40 års erfaring med hund. Alle har vært nybegynnere en gang!

Vi krever ikke at du skal ha mer enn «familiehund» som ambisjon. Men selvfølgelig – er du, eller blir du, bitt av basillen og ønsker å stille ut eller konkurrere i hundesport så blir vi alltid svært lykkelige over det. Det vi imidlertid uansett krever av deg er at du skal ha tid og rom i livet ditt til å ha en aktiv hund som trenger stimulans for både hode og kropp, og at du setter av tid til det.

SE EN LITEN PRESENTASJON AV OSS OG NOEN BILDER NEDENFOR:

Hvem er vi?

Kenneltreff_vaar_1_2110_151Børge Pettersen

Børge kommer opprinnelig fra Ørland, men har bodd flere steder i landet. Hund har vært den store interessen så lenge han kan huske.

Under kennelnavnet Goldenhøgda hadde han i flere år oppdrett av Golden Retrivere. Børge er mangeårig helsearbeider, men er for tiden begge frikjøpt som Familiehjem i Bufetat for to gutter. Dette gir også mulighet for daglig trening og stell av hundene våre i Hegra – og lange turer i skog og mark.

Øivind Storfjeld

Sjaa_paa_oss_da_Hundeinteressen ble for alvor vakt da han møtte Børge i 1997 og den første riesenschnauzeren kom i hus i 1998.

Hund har imidlertid vært en del av Øivinds liv fra barndommen av, da han kommer for ”elgjakt-land” i Åfjord, og elghunder har vært en del av familien i alle år. På 1960- og 70-tallet ble hunder hentet fra nabobygda. De var utmerkede familie- og jakthunder. Familien har senere erfart av stamtavle og jaktprøver ikke er noen garanti for å få en god jakthund.

HER BOR VI – WHERE WE LIVE

ACTIVITIES