Our litters

Tidligere kull:

A-kull (sort), B-kull (salt/pepper), C-kull (sort), D-kull (sort), E-kull (salt/pepper), F-kull (sort), G-kull (sort), H-kull (sort), I-kull (salt/pepper), J-kull (sort), K-kull (sort), L-kull (sort), M-kull (sort), N-kull (sort), O-kull (salt/pepper), P-kull (sort) Q-kull (salt/pepper) R-kull (sort) S-kull (sort) T-kull (sort) Mix-kull

Om valpetiden hos oss

Tuva_div_bilder_6_uker_039Vi tenker litt som ulven. Den drektige tispen tar i bruk valperommet ved siden av kjøkkenet ca. 1 måned før nedkomst slik at både hun og valpene i mors liv skal få en trygg start. En av oss flytter også inn og sover på valperommet – og det gjør vi helt til ca. 14 dager etter at valpene er født. Vi legger dermed grunnlaget for en trygg fødsel og dieperiode i den første viktige tiden.

Fra ca. 4. leveuke begynner valpene å få fast føde i form av oppbløtt valpefòr. I tillegg får de også melkeerstatning dersom kullet er så stort at mor ikke har mat nok til alle. Melke-erstatningen koker vi selv, noe vi har best erfaring med.

AKTIVITET OG SOSIALISERING

Valpene begynner nå å komme i aktivitet og det er nå tid for å ta veien ut av døra til valpehagen. Her har de et stort område som kan utforskes med nesen og andre sanser samtidig som de får begynne å bygge kropp og muskulatur. Vi har også bygd en ”varmestue” som kan brukes på kjølige og regntunge dager. Ingen valper sover ute.

Fra 4.–8. leveuke tar vi imot så mye besøk som mulig. Valpene må sosialiseres og venne seg til å møte mennesker. Tispen er alltid til stede og får møte gjester sammen med valpene. Vi tar aldri bort en tispe fra valpene, men etter hvert vil hun gå gradvis lei av valpene og må få pauser utenfor valpehagen når hun måtte ønske det.

LEVERANSE

Ved ca. 6. leveuke inviterer vi til felles treff for nye valpekjøpere, der de kan bli kjent med sitt nye familiemedlem og hverandre. Når valpene leveres foreligger helseattest og de har fått første vaksine, chip, samt 3 ormekurer på 2., 4. og 6. uke.

Velkommen!

Flere videoer fra kennelen →