Om avl og oppdrett

?????????

Overordnet mål er rasestandarden og rasetypiske trekk i utseende og lynne. Ved valg av avlsdyr bruker vi mye tid på valg av avlspartner til våre hunder mht type hund som så langt det er mulig kan gi det beste til våre valpekjøpere.

Sunnhet og helse

Vi avler langsiktig for å skape den type hund vi liker og ønsker. Sunnhet og helse er overordnet faktor – ikke bare i hundene som går i avl, men også blant nært beslektede hunder.

Avlsmål fremover

Vi ønsker å ivareta rasen riesenschnauzer’s særpreg med hensyn til eksteriør og gemytt iht F.C.I. rasestandard. Riesenschnauzere er én rase som etter vårt syn ikke skal deles i utstillings- eller brukshunder. Rendyrkes det ene eller det andre blir det like feil begge veier, og vi vil derfor bevare helheten.

Egenskaper hos Riesen

En riesenschnauzer skal være en tilgjengelig og trygg hund. Den skal ha motor og arbeidslyst, men også ha evne til å avreagere og være i stand til å slappe av.

For kommende slekter og nye oppdrettere ønsker vi å bevare en hund med god helse. Det er derfor viktig å være ærlig med det vi driver med, slik at arvelige diagnoser og tilstander så langt det er mulig ikke blir videreført av oss. Eksteriørmessig vil vi bevare en funksjonell og riktig bygd hunderase som uten risiko for belastningsskader skal kunne fungere som bruks- og tjenestehund.

Å vinne på utstillinger i inn- og utland er IKKE ET MÅL i seg selv, men en hyggelig måte å presentere rasen, hundene og oss selv på. Utstillinger og prøver er også et hjelpemiddel for å få vurdert eksteriør og egenskaper, men det kreves uansett at vi som oppdrettere tenker selv og vurderer kvaliteten på avlsdyr.