Forventninger

En flott og robust rase

DSC_6160

En riesenschnauzer er ikke nødvendigvis en førstegangshund. Den er stor og har mye personlighet og den har sannsynligvis meninger som i startfasen ikke alltid er sammenfallende med dine. Vi ønsker likevel at så mange som mulig skal oppdage denne flotte robuste rasen. Har du først hatt en riesenschnauzer vil du for alltid være fortapt i denne rasen.

Ved valg av avlsdyr legger vi vekt på flere kvaliteter. Hannhunden vi planlegger å bruke vil vi så langt det er mulig se på forhånd. Vi legger vekt på gemytt, helse og hvilke avkom han eventuelt har gitt tidligere, og om han er en god match med den tispen vi ønsker å parre med.

Når valpene blir født tilbringer de sine første leveuker i et rom ved siden av kjøkkenet sammen med tispen. I de to-tre første leveukene skal det være absolutt ro og tispen tilbringer mye tid sammen med valpene. Etterhvert oppsøker de verden utenfor valpekassen og klatrer gjerne ut selv. Da et det på tide å utvide aksjonsradiusen og kaste ut kassen. Fra ca. 4. uke er de klare for å begynne å snuse på verden ute i hagen og valpegården. Selv om tispen begynner å bli litt mer avslappet i forhold til valpene, og gjerne vil ha egentid, tilbringer hun mye tid sammen med valpene fram til levering. Dette er en viktig pregetid som vi aldri tar fra henne og valpene. De andre hundene får også hilse på valpene når mor er klar for det. Fra 5. leveuke tar vi imot så mye besøk som mulig, slik at valpene blir sosiale overfor mennesker og venner seg til at de kommer og går. Når du henter valpen har vi tilbragt store deler av døgnet sammen med den nettopp for at dere skal få en sosial og trygg valp med hjem.

Hva forventer vi av deg

[list type=”bullet2″]

 • Ved forespørsel vil vi ha opplysninger om deg, familiesituasjon og tidligere erfaring med hund.
 • At hunden blir opptatt som et familiemedlem og tilbys tid til mosjon og hverdagsdressur, samt aktiviseres fysisk og mentalt for å bli en trygg og sosial hund.
 • Tilbakemeldinger om utvikling, både helsemessig og mentalt. Dette trenger vi også i forhold til videre oppdrett.
 • At hunden din blir HD-røntget ved ca. 18 mnd alder.
 • At du (hvis mulig) kan komme på ett eller flere av våre arrangement – eksempel det årlige kenneltreffet.
 • At du sørger for forsvarlig stell av pels. Dette er en ”trimmerase” som er prisgitt ditt jevnlige stell.

[/list]

Hva kan du forvente av oss

[list type=”check”]

 • At valpen er sosialisert og har fått menneskelig kontakt når du henter den.
 • At valpen har fått 3 ormekurer, vaksine, chip og helseattest ved henting.
 • Registrering i Norsk Kennel Klub og stamtavle.
 • Kr 1.000,- betales tilbake til deg når du har HD-røntget hunden.
 • Kurs på årlig kenneltreff og lokalt for de som bor i Trøndelag.
 • Pelsstellkurs – hele landet. Vi gir uansett gratis veiledning.
 • Kontakt for råd og veiledning underveis.
 • Ærlige svar

[/list]

Vi krever ikke at du stiller ut eller konkurrerer på annen måte med hunden din. Som oppdrettere synes vi selvfølgelig at det er svært hyggelig om det skjer, ikke minst med tanke på vårt videre oppdrett, men det er altså ikke et krav.

Vi gir deg en valp ut fra dine ønsker og ambisjoner, og ut fra det vi ser og har tro på. I løpet av de siste ukene før levering ser vi både hvordan valpene utvikler seg fysisk og mentalt i flokken.

Galleri_Furia9