U-LITTER

We are proud to present our U-litter born on 19. May 2017

6 males + 2 females

SIRE: N uch Galiano’s Fool Fighter To Giantero

DAM: NJW-14, NW-14, NW-16, N uch Lorelei Von Furia Radinie.

U-LITTER:

 

Winners of 2016 and Champion 2017

RIESEN ARTIC’s QUENTIN (Storm) CLUBWINNER IN OBEDIENCE –  CONGRATULATIONS !

ORNELLA RADINIE (Orri) NO. 3 CLUB VETERANWINNER – CONGRATULATIONS TO HER FAMILY

NEW CHAMPION – RIESEN ARTIC’S QUANTANAMERA (Quila) – CONGRATULATIONS !

 

 

PRESENTING 2. MIX-LITTER BORN 8. MARCH 2017

7 females + 3 males. Our second crossbreeding-litter was born on 8. March 2017.

SIRE:  NUCH Riesen Artic’s Nero (black)

DAM:  Riesen Artic’s Oh Pretty Woman (pepper/salt)

Klick for more information about our crossbreeding project (in Norwegian – contact us for information in English).

 

PUPPIES AND THEIR NEW OWNERS:

 

 

 

Updates 2,5 weeks – 25. March 2017:

Puppies are already 2,5 weeks and need more Space. Cava are quite relaxed about visitors into her room and completly trust the kids to cuddle her pups.

 

 

Updates 1. week:

 

 

 

 

 

PUPPIES EXPECTED + PLANNED LITTERS 2017

PUPPIES EXPECTED WEEK 10  MARCH 2017 – SECOND MIX-KULL (Mix Giant Schnauzer black and pepper/salt)

 

PUPPIES EXPECTED SUMMER OF 2017

 

PLANNED SUMMER / AUTUM OF 2017

 

 

2016 – ÅRET SOM GIKK

Året 2016 i ord og bilder

 

Enda et år har kommet og gått. Her kommer noen glimt fra våre opplevelser sammen med våre hunder og ikke minst våre valpekjøpere i året som gikk.

 

2016 ble innledet med nyfødt valpekull. S-kull så dagens lys 29.12.2015 og overgangen til det nye året ble markert med ro og harmoni på valperommet. Våre hunder er heldigvis ikke særlig berørt av rakettene, og Ida fant det for godt å amme når det braket løs som verst. Se også info på S-kull

Neste kull ble dermed vårt T-kull som ble født 30.04.2016. Her kom 4 gutter og 1 jente som reiste til Tromsø, Levanger, Sverige og etter hvert til Finland.

 

Vi har lenge syslet med tanken på behovet for å utvide den genetiske populasjonen for salt/pepper riesenschnauzer. I samarbeid med Norsk Kennel Klub og Norsk Schnauzer Bouvier Klubb er vi nå i gang og første blandingskull (Mix-kull) ble født 10.09.2016. Vi ser nå fram til det andre kullet i 2017. Se mer info HER

Årets kenneltreff gikk som vanlig av stabelen i månedsskiftet juni/juli. Her var det som vanlig forskjellige typer aktivitet og stor trivsel. Av aktiviteter kan bl.a. nevnes smellerkurs, innføring i brukssport for valper, felt og spor.

 10 hunder fra Kennel Riesen Artic gikk mentalbeskrivelse hund (MH) i sommer. Alle gjennomførte og alle eiere fikk, som de sa, en bekreftelse på at de har den hunden de trodde de hadde.

RESULTATER

Det er bare å ta av seg hatten for den innsatsen og de prestasjonene enkelte gjør med hunder fra oss.

NYE CHAMPIONS

 

Ornella Radinie – 3 X BIR VETERAN OG NORSK VETERANVINNER 2016

FIGURANTKURS

Selbu Trekk og Brukshund Klubb arrangerte i høst figurantkurs. Vi benyttet anledning til å melde oss på mannsterke med med 5 personer fra Kennel Riesen Artic. Bakgrunnen for dette er bl.a. at vi i forbindelse med blanding av riesenschnauzer sort og salt/pepper må mentalbeskrive avkommene i prosjektet. Figuranter kan være mangelvare og vi ønsker derfor å “fylle opp” NKK’s liste over tilgjengelige figuranter. Dessuten er dette lærerikt og ikke minst sosialt (også i silregn).

JULETUR

Som en avslutning på året har vi i de senere årene tatt en juletur sammen med valpekjøpere til en eller annen storby. I år falt valget på Oslo med trivelig middag i 34. etg på Oslo Plaza, lunsj på Bristol Grill og helaften på Wallmans Oslo

   VI ØNSKER ALLE ET GODT NYTT ÅR I 2017 !

 

 

Foto: Deborah Jane Taylor Spets

 

 

 

 

 

 

 

 

S-kull

Født / born 29.12.2015    –   3 males  6 females

 

 

PUPPIES:

 

 

Spennende prosjekt – valper ventes

BLANDING AV RIESENSCHNAUZER SORT OG SALT/PEPPER (Se galleri nedenfor)

I samarbeid med Norsk Schnauzer Bouvier Klubb og Norsk Kennel Klub har vi fått godkjent blanding av de to rasevariantene på riesenschnauzer.

Pr i dag er vi eneste oppdretter på riesenschnauzer salt/pepper i Norge. Denne rasen har i flere tiår sakket akterut i forhold til den mer kjente sorte riesenschnauzeren, og har blitt sørgelig forsømt ikke bare i Norge, men i resten av Europa og verden for øvrig. Årsakene kan diskuteres, men et svært smalt avlsmateriale kan nok være årsaken. Den har også fått et ufortjent dårlig rykte med hensyn til helse, da det har vært forekomster av epilepsi og HD. Dette gjør seg særlig merkbart på en så vidt liten og sårbar rase. Formålet vårt er derfor bl.a. å gi rasen en bredere genetisk variasjon.

Kort fortalt har vi fått godkjent 2 kull (se nedenfor) fra forskjellige linjer. Valpene vil bli «prosjekthunder» som i neste omgang velges ut til videre avl med salt/pepper. Her kommer DU som valpekjøper inn – gjerne med stor interesse for hund og prosjektet vårt. Vi vil være avhengig av et tett samarbeid med deg som valpekjøper, men hunden vil selvfølgelig uansett være DIN. Ring eller mail oss for nærmere informasjon.

Vi er endelig i gang! Enya har vært på ultralyd og vi venter valper i uke 30 (25. – 31.07.2016).
FAR/SIRE: Muller Z Tartaku (riesenschnauzer sort)
MOR/DAM: Enigma Kelador (riesenschnauzer pepper/salt)

PEDIGREE:

Pedigree_crossbreeding_01

Vi planlegger også kull i 2016 med
FAR/SIRE: NUCH Riesen Artic’s Fool In Love
MOR/DAM: Bollywood Z Grodu Ksiazat Pomorskic

 

 

MENTALBESKRIVELSE – NYTTIG VERKTØY FOR LITEN RASE?

I sommer samles vi sammen med valpekjøpere til Mentalbeskrivelse Hund (MH) – totalt 10 hunder er så langt påmeldt fra oss. Det blir spennende og lærerikt for oss alle. Vi følger dessuten raseklubbens anbefaling om mentalbeskrivelse ved å ta initiativ til dette på eget oppdrett.

Det finnes ulike måter å teste en hunds egenskaper, og disse prøvene er de mest vanlige:

  • Karaktertest (K-test)
  • Mentalbeskrivelse hund (MH) – mest vanlig
  • Funksjonsanalyse
  • Ferdselsprøve

Se beskrivelse av prøver her: http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Regelverk_for_jakt_og_bruks/Reglerforbrukshundprver2015-IBRUK.pdf

Til årsmøtet i Norsk Schnauzer Bouvier Klubb (NSBK) den 09.04.2016, var det igjen fremmet forslag om at det må foreligge mentalbeskrivelse for at en hund skal være godkjent av raseklubben for avl. Dette kravet kommer i tillegg til krav om utstillingspremiering, kjent status hoftedysplasi og at hunden er øyelyst fri for arvelige øyelidelser som gir avlsperre.

Forslaget og styrets innstilling om en prøveperiode for mentalbeskrivelse på 3 år ble nedstemt med 28 mot 14 stemmer. Takk for det !

For å rydde bort enhver misforståelse; vi er IKKE motstandere av å mentalbeskrive hund (se innledning). For de som har ambisjoner om å trene og konkurrere i hundesport er det også faktisk et krav og en nødvendighet.

Når vi er motstandere av at dette skal stilles opp som et krav til avlshund har det andre årsaker. Riesenschnauzer er en relativt svært liten rase, både i Norden og i verden for øvrig. Av den totale populasjon går igjen en svært liten andel i avl. Mange trener og konkurrerer med hundene sine, men disse hundene er også i et mindretall. De øvrige er familiehunder som lever og fungerer som turkamerater.

For å ha en godkjent avlshund på riesenschnnauzer må man i dag ha kjent status hoftedysplasi (fri), hunden må være øyelyst innen siste år før parring (fri for arvelige lidelse som gir avlssperre) og hunden må ha minimumskrav til utstillingspremiering i hht raseklubbens regler. I tillegg må oppdretter avle innenfor Norsk Kennel Klub’s etiske grunnregler http://web2.nkk.no/no/tjenester/helse/etiske_grunnregler__dispensasjon/

Som man ser i NKK’s grunnregler kan man bare avle på sunne individ (mentalt og fysisk). Oppdretteren er selv ansvarlig for sitt oppdrett skal skaffe seg den kunnskap som er nødvendig.

NKK’s Oppdretterskole bør være et must for å starte oppdrett. Her lærer man om avl, genetikk og om hva NKK mener en oppdretter må kunne for å drive oppdrett av hund. Blant mye annet sier NKK her at for hvert krav en raseklubb setter opp til avlshunder så krymper avlsmaterialet på rasen. I tillegg hevder NKK at det øker risikoen for at oppdrett «går under jorden» og skjer utenfor raseklubbens kontroll (les: finn.no). Se til Sverige sies det – ja; det er nettopp det vi gjør.

Et tilleggskrav om mentalbeskrivelse (MH) vil skaffe oppdretter en svært begrenset kunnskap om DEN HUNDEN AKKURAT DEN DAGEN. Den vil heller ikke si særlig mye om hvor godt hunden fungerer sosialt og hvordan en tispe vil prege valpene sine. Den gir heller ikke noen pekepinn på hvordan hunden kan ha blitt preget av sin eier på godt og vondt. Det eneste den vil gi et svar på er om hunden kan karakteriseres som skuddfast – men for å slå i hjel det også så kan en hund likevel reagere på skudd i en helt annen setting, eller motsatt.

Selv forslagstillerne sier at en MH ikke kan vektlegges alene, og at den kun gir en lite pekepinn. Så hva i all verden skal det så tjene til å ha et slikt (ekskluderende) krav til avlshunder på en så liten rase – vi bare spør ???

Bekymringen og motivet er nok en oppfatning av at alle oppdrettere på rasen ikke ønsker eller evner å ivareta riesenschnauzerens rasetypiske mentalitet og bruksegenskaper. Hva som er ønskede egenskaper er åpenbart også et tema som kan diskuteres. Vi tar utgangspunkt i det som står i rasestandarden som er gitt av rasen hjemland Tyskland og dens moderklubb Pinscer Schnauzer Klub: «Typisk mentalitet er sindig ro, godmodighet og ubestikkelig lojalitet. Rasen har høyt utviklede sanseorganer, intelligens,lærevillighet, styrke, utholdenhet og motstandskraft mot sykdom. Dens medfødte evne til å tåle stress og dens selvsikkerhet gjør den til en fremragende familie-, sports-, bruks og tjenestehund.»

For noen blir en riesenschnauzer åpenbart aldri skarp nok. Det snakkes bl.a. om «sosial kamp», redsler og manglende evne til å avreagere osv. Det er en feilaktig oppfatning av at endel oppdrettere utelukkende avler «venstresvinghunder», dvs. hunder som kun egner seg til å gå på utstilling med. I forslaget kan en lett lese mellom linjene at en del av oss oppdrettere ikke avler på egnede hunder, mens de nå må gå inn og «rydde opp» i dette. M.a.o. en skikkelig klapp på skulderen til riesenoppdrett i Norge i de siste 70 årene. På den andre siden har vi sett en rekke eksempler på utstilling der såkalte bruksavlede riesenschnauzere bryter sammen og enten ender opp med halen mellom beina eller utagerer aggressivt overfor alt og alle som passerer, mens de såkalte «venstresvinghundene» tar dagen som en opplevelse, logrer med halen og til slutt er utslitt etter en dag med masse inntrykk. Man kan jo lure på om det er overhode er noen sammenheng mellom teori og praksis her. I tillegg ser man eksempler på hunder der oppdretter kanskje ikke alltid har et funksjonelt eksteriør i fokus.

Vi kan ikke gi en valpekjøper en deklarasjon eller garanti på hva de får. Nedarvede egenskaper går nedover i generasjoner – alt kan skje. Å påstå noe annet er å bedrive villedende markedsføring etter vårt syn. Dessuten er den pregingen og livet eieren tilbyr hunden av stor betydning for hva slags hund man får.

For oss som oppdrettere er det viktig å ivareta et så bredt genetisk mangfold som en rase kan tilby. Det oppnår vi ikke med å eksludere hunder.

Hva er så en fullverdig aktivitet med en riesenschnauzer? Må det være f.eks. en IPO-hund?

Personlig er vi ikke imponert over IPO (Internationale Prüfungsordnung). Les mer om regelverket her: http://web2.nkk.no/filestore/Aktivitet/RIK-regler-2013-I-BRUK.pdf. Bakgrunnen for denne sporten/programmet er å synliggjøre og kvalitetssikre at rasen tilbyr fungerende tjenestehunder. Dette er omtrent den eneste sporten som gjelder for riesenschnauzer, rottweiler m.fl. på kontinentet. I Norden har vi en litt annen tradisjon på hundesport med bl.a. Nordisk Bruks (lydighet, spor/felt/rundering osv). I tillegg trener mange med f.eks. Norske Redningshunder. Det skyldes bl.a. at vi har tilgang til langt mer treningsterreng enn man har ellers i Europa. En riesenschnauzer egner seg ypperlig som redningshund, ettersøkshund og lavinehund m.m.

Når vi ikke er imponert over IPO skyldes det at det er elementer blant de som utover sporten som vi mener er unødvendig brutale for å oppnå ønskede resultater. Vi skjærer absolutt IKKE alle over èn kam, men det gjenfortelles stadig historier om slag, henging i kobbel og strømming(!) Flere har fortalt at de har måttet forlate treninger fordi de ikke orker å se på behandlingen enkelte instruktører gir hundene. Det finnes imidlertid dyktige instruktører som leker inn momentene – det blir noe helt annet. Problemet er at så lenge IPO inkluderer brutale neandertalere og ikke tar et oppgjør med denne kulturen, så er dette ikke en sport for oss!!! Det går faktisk an å ha et oppdrett på riesenschnauzer her i Norden uten å ha interesse eller lyst til å drive med IPO.

Vi ønsker at hunder fra oss skal ha arbeidslyst, mot og ha evne til å avreagere etter belastning. Våre valpekjøpere skal trives og ha det moro med hunder fra vårt oppdrett. De skal også være sunne og friske på andre måter og vi må ikke glemme helheten. Det er for øvrig også lov å eie en riesenschnauzer uten å ha andre ambisjoner enn å trives med sin hund – hjemme og ute i marka.

Vi kan tilby rasetypiske og sunne hunder uten at Norsk Schnnauzer Bouvier Klubb stiller opp et krav om en mentalbeskrivelse – noe som selv forslagstillerne tviler på gir et fullverdig bilde av avlsmaterialet.

Til slutt er det viktig å minne om at oppdrettere selvfølgelig må finne sin vei til målene og legge lista deretter. Det må vi alle respektere.

VALPER VENTES UKE 18 / PUPPIES EXPECTED WEEK 18

SIRE: PKR-118328 Muller Z Tartaku

DAM: NO38541/13 N UCH Riesen Artic’s Name of The Game

Ultralyd viser mange valper og vi venter i spenning.

Valpkjøpertreff S-KULL 6/2-2016

TILBAKE TIL S-KULL

Lørdag 6/2-2016 var det åpent hus for alle som har bestilt valp fra S-kull. De fleste fant veien til Hegra fra både fjern og nær og vi hadde en kjempefin dag sammen med både nye og tidligere valpekjøpere. Her fikk alle informasjon om kjøp av valp og praktisk informasjon om veien videre.