Aktivitetsplan høsten 2013

Her kommer en plan for aktiviteter høsten 2013. Vi håper mange av dere her i Trøndelag finner anledning èn eller flere kvelder framover. Som dere ser legger vi her opp til “byturer”. Vi er vel alle flinke til å gå i skogen, men bymiljø er ikke like selvfølgelig for hunder på tur. For sosialiseringens skyld er det nok også lurt å tenke på det. Underveis og/eller før eller etter kan vi trene på det dere eventuelt har behov for.

Vel møtt!

Dato aktivitet Sted klokkslett Div info
22 OktoberTirsdag Bytur Stjørdal oppmøte Mega 18.00 Refleks vest
29 OktoberTirsdag Bytur Stjørdal oppmøte Mega 18.00 Refleks vest
2 November Tur marka Hegra oppmøte til oss 11.00 Mat drikke + noen oppteningsved til bål
5 November Bytur Stjørdal oppmøte Mega 18.00 Refleks vest
12 November Bytur Stjørdal oppmøte Mega 18.00 Refleks vest
19 November Bytur Stjørdal oppmøte Mega 18.00 Refleks vest
26 November Bytur Stjørdal oppmøte Mega 18.00 Refleks vest
30 November Tur marka Hegra oppmøte til oss 11.00 Mat drikke + noen oppteningsved til bål
1 Desember Storbytur. Julegrana tennes på Torget Trondheim – oppmøte P hus NSB vis a vis Politihuset 15.oo Refleks vest
28 Desember Juletur i marka Hegra oppmøte til oss 11.00 Mat drikke + noen oppteningsved til bål