ADVARSEL!

DET ER DESSVERRE FØDT ET BLANDINGSKULL!

Når du kjøper en valp hos oss inngår vi en kjøpekontrakt som er basert på gjensidig tillit og respekt. Vi benytter Norsk Kennel Klubs kontraktformular der du opplyses om kjøpsrettigheter, samt en tilleggskontrakt som vi har utarbeidet. En muntlig og/eller skriftlig avtale er i utgangspunktet bindende for begge parter.

Ja, vi har opplevd at kjøper blåser i det vi opprinnelig har avtalt, noe vi synes er trist fordi det i verste fall kan ha konsekvenser for denne flotte rasen vi er så heldige å få lov og forvalte en periode i livet vårt.

Det er f.eks. født et kull den 05.08.2020 som antagelig ikke vil bli registrert i Norsk Kennel Klub. Kullet er et resultat av en fullstendig brudd på den avtalen hundeeieren hadde med oss i forhold til at vedkommendes tispe er en del av et prosjekt for blanding av sort og salt/pepper riesenschnauzer. Planen var å tilføre den lille rasevarianten salt/pepper riesenschnauzer nytt blod. To kull ble solgt til vanlige hundeeiere, men med en avtale som skulle sikre at prosjektet ikke ødelegges.

Denne avtalen inneholdt bl.a. følgende bestemmelse:

“Pkt 4: I henhold til oppdretters avtale med NKK og NSBK kan hundene i kullet utelukkende benyttes i avl med riesenschnauzer salt/pepper og kun i samråd med oppdretter. Dersom hunden går i avl uten oppdretter og raseklubbens godkjenning vil valpene etter hunden bli registrert med avlssperre.”

Som nevnt over; kjøp og salg er basert på tillit og respekt begge veier, men vi kan ikke sikre oss verken juridisk eller på annen måte at signert kontrakt brytes, noe som dessverre har skjedd i dette tilfellet.

Vi har informert Norsk Kennel Klub og Norsk Schnauzer Bouvier klubb om det som har skjedd, jf de avtaler vi hadde med disse fra 2015.

Vi understreker at dette kullet IKKE er en del av vårt oppdrett og prosjektet som sådan. Vi tar sterk avstand fra denne fremgangsmåten!