MENTALBESKRIVELSE – NYTTIG VERKTØY FOR LITEN RASE?

I sommer samles vi sammen med valpekjøpere til Mentalbeskrivelse Hund (MH) – totalt 10 hunder er så langt påmeldt fra oss. Det blir spennende og lærerikt for oss alle. Vi følger dessuten raseklubbens anbefaling om mentalbeskrivelse ved å ta initiativ til dette på eget oppdrett.

Det finnes ulike måter å teste en hunds egenskaper, og disse prøvene er de mest vanlige:

  • Karaktertest (K-test)
  • Mentalbeskrivelse hund (MH) – mest vanlig
  • Funksjonsanalyse
  • Ferdselsprøve

Se beskrivelse av prøver her: http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Regelverk_for_jakt_og_bruks/Reglerforbrukshundprver2015-IBRUK.pdf

Til årsmøtet i Norsk Schnauzer Bouvier Klubb (NSBK) den 09.04.2016, var det igjen fremmet forslag om at det må foreligge mentalbeskrivelse for at en hund skal være godkjent av raseklubben for avl. Dette kravet kommer i tillegg til krav om utstillingspremiering, kjent status hoftedysplasi og at hunden er øyelyst fri for arvelige øyelidelser som gir avlsperre.

Forslaget og styrets innstilling om en prøveperiode for mentalbeskrivelse på 3 år ble nedstemt med 28 mot 14 stemmer. Takk for det !

For å rydde bort enhver misforståelse; vi er IKKE motstandere av å mentalbeskrive hund (se innledning). For de som har ambisjoner om å trene og konkurrere i hundesport er det også faktisk et krav og en nødvendighet.

Når vi er motstandere av at dette skal stilles opp som et krav til avlshund har det andre årsaker. Riesenschnauzer er en relativt svært liten rase, både i Norden og i verden for øvrig. Av den totale populasjon går igjen en svært liten andel i avl. Mange trener og konkurrerer med hundene sine, men disse hundene er også i et mindretall. De øvrige er familiehunder som lever og fungerer som turkamerater.

For å ha en godkjent avlshund på riesenschnnauzer må man i dag ha kjent status hoftedysplasi (fri), hunden må være øyelyst innen siste år før parring (fri for arvelige lidelse som gir avlssperre) og hunden må ha minimumskrav til utstillingspremiering i hht raseklubbens regler. I tillegg må oppdretter avle innenfor Norsk Kennel Klub’s etiske grunnregler http://web2.nkk.no/no/tjenester/helse/etiske_grunnregler__dispensasjon/

Som man ser i NKK’s grunnregler kan man bare avle på sunne individ (mentalt og fysisk). Oppdretteren er selv ansvarlig for sitt oppdrett skal skaffe seg den kunnskap som er nødvendig.

NKK’s Oppdretterskole bør være et must for å starte oppdrett. Her lærer man om avl, genetikk og om hva NKK mener en oppdretter må kunne for å drive oppdrett av hund. Blant mye annet sier NKK her at for hvert krav en raseklubb setter opp til avlshunder så krymper avlsmaterialet på rasen. I tillegg hevder NKK at det øker risikoen for at oppdrett «går under jorden» og skjer utenfor raseklubbens kontroll (les: finn.no). Se til Sverige sies det – ja; det er nettopp det vi gjør.

Et tilleggskrav om mentalbeskrivelse (MH) vil skaffe oppdretter en svært begrenset kunnskap om DEN HUNDEN AKKURAT DEN DAGEN. Den vil heller ikke si særlig mye om hvor godt hunden fungerer sosialt og hvordan en tispe vil prege valpene sine. Den gir heller ikke noen pekepinn på hvordan hunden kan ha blitt preget av sin eier på godt og vondt. Det eneste den vil gi et svar på er om hunden kan karakteriseres som skuddfast – men for å slå i hjel det også så kan en hund likevel reagere på skudd i en helt annen setting, eller motsatt.

Selv forslagstillerne sier at en MH ikke kan vektlegges alene, og at den kun gir en lite pekepinn. Så hva i all verden skal det så tjene til å ha et slikt (ekskluderende) krav til avlshunder på en så liten rase – vi bare spør ???

Bekymringen og motivet er nok en oppfatning av at alle oppdrettere på rasen ikke ønsker eller evner å ivareta riesenschnauzerens rasetypiske mentalitet og bruksegenskaper. Hva som er ønskede egenskaper er åpenbart også et tema som kan diskuteres. Vi tar utgangspunkt i det som står i rasestandarden som er gitt av rasen hjemland Tyskland og dens moderklubb Pinscer Schnauzer Klub: «Typisk mentalitet er sindig ro, godmodighet og ubestikkelig lojalitet. Rasen har høyt utviklede sanseorganer, intelligens,lærevillighet, styrke, utholdenhet og motstandskraft mot sykdom. Dens medfødte evne til å tåle stress og dens selvsikkerhet gjør den til en fremragende familie-, sports-, bruks og tjenestehund.»

For noen blir en riesenschnauzer åpenbart aldri skarp nok. Det snakkes bl.a. om «sosial kamp», redsler og manglende evne til å avreagere osv. Det er en feilaktig oppfatning av at endel oppdrettere utelukkende avler «venstresvinghunder», dvs. hunder som kun egner seg til å gå på utstilling med. I forslaget kan en lett lese mellom linjene at en del av oss oppdrettere ikke avler på egnede hunder, mens de nå må gå inn og «rydde opp» i dette. M.a.o. en skikkelig klapp på skulderen til riesenoppdrett i Norge i de siste 70 årene. På den andre siden har vi sett en rekke eksempler på utstilling der såkalte bruksavlede riesenschnauzere bryter sammen og enten ender opp med halen mellom beina eller utagerer aggressivt overfor alt og alle som passerer, mens de såkalte «venstresvinghundene» tar dagen som en opplevelse, logrer med halen og til slutt er utslitt etter en dag med masse inntrykk. Man kan jo lure på om det er overhode er noen sammenheng mellom teori og praksis her. I tillegg ser man eksempler på hunder der oppdretter kanskje ikke alltid har et funksjonelt eksteriør i fokus.

Vi kan ikke gi en valpekjøper en deklarasjon eller garanti på hva de får. Nedarvede egenskaper går nedover i generasjoner – alt kan skje. Å påstå noe annet er å bedrive villedende markedsføring etter vårt syn. Dessuten er den pregingen og livet eieren tilbyr hunden av stor betydning for hva slags hund man får.

For oss som oppdrettere er det viktig å ivareta et så bredt genetisk mangfold som en rase kan tilby. Det oppnår vi ikke med å eksludere hunder.

Hva er så en fullverdig aktivitet med en riesenschnauzer? Må det være f.eks. en IPO-hund?

Personlig er vi ikke imponert over IPO (Internationale Prüfungsordnung). Les mer om regelverket her: http://web2.nkk.no/filestore/Aktivitet/RIK-regler-2013-I-BRUK.pdf. Bakgrunnen for denne sporten/programmet er å synliggjøre og kvalitetssikre at rasen tilbyr fungerende tjenestehunder. Dette er omtrent den eneste sporten som gjelder for riesenschnauzer, rottweiler m.fl. på kontinentet. I Norden har vi en litt annen tradisjon på hundesport med bl.a. Nordisk Bruks (lydighet, spor/felt/rundering osv). I tillegg trener mange med f.eks. Norske Redningshunder. Det skyldes bl.a. at vi har tilgang til langt mer treningsterreng enn man har ellers i Europa. En riesenschnauzer egner seg ypperlig som redningshund, ettersøkshund og lavinehund m.m.

Når vi ikke er imponert over IPO skyldes det at det er elementer blant de som utover sporten som vi mener er unødvendig brutale for å oppnå ønskede resultater. Vi skjærer absolutt IKKE alle over èn kam, men det gjenfortelles stadig historier om slag, henging i kobbel og strømming(!) Flere har fortalt at de har måttet forlate treninger fordi de ikke orker å se på behandlingen enkelte instruktører gir hundene. Det finnes imidlertid dyktige instruktører som leker inn momentene – det blir noe helt annet. Problemet er at så lenge IPO inkluderer brutale neandertalere og ikke tar et oppgjør med denne kulturen, så er dette ikke en sport for oss!!! Det går faktisk an å ha et oppdrett på riesenschnauzer her i Norden uten å ha interesse eller lyst til å drive med IPO.

Vi ønsker at hunder fra oss skal ha arbeidslyst, mot og ha evne til å avreagere etter belastning. Våre valpekjøpere skal trives og ha det moro med hunder fra vårt oppdrett. De skal også være sunne og friske på andre måter og vi må ikke glemme helheten. Det er for øvrig også lov å eie en riesenschnauzer uten å ha andre ambisjoner enn å trives med sin hund – hjemme og ute i marka.

Vi kan tilby rasetypiske og sunne hunder uten at Norsk Schnnauzer Bouvier Klubb stiller opp et krav om en mentalbeskrivelse – noe som selv forslagstillerne tviler på gir et fullverdig bilde av avlsmaterialet.

Til slutt er det viktig å minne om at oppdrettere selvfølgelig må finne sin vei til målene og legge lista deretter. Det må vi alle respektere.

VALPER VENTES UKE 18 / PUPPIES EXPECTED WEEK 18

SIRE: PKR-118328 Muller Z Tartaku

DAM: NO38541/13 N UCH Riesen Artic’s Name of The Game

Ultralyd viser mange valper og vi venter i spenning.