Kenneltreff 2009

Kenneltreffet 2009 flyttet til Trolltun på Dombås. Treningsterrenget på Sølen få andre steder måle seg med, men vi begynte etterhvert å bli så mange at vi trengte mere husrom. I tillegg er den geografiske beliggenheten litt mer “rettferdig”, ihvertfall for Sør-Norge sin del. Dessuten gjør nærheten til Dombås stasjon og sentrum det mulig å reise opp med tog for den som ikke har bil.